Facultatea de Inginerie
Departamentul de Inginerie Mecanica
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Inginerie Mecanica
Licente si Disertatii 2019

  • Regulament pentru desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie 2019
  • Metodologia de desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie 2019 - Inginerie Mecanica
  • Instructiuni pentru elaborarea lucrarii de licenta
  • Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta
  • Instructiuni pentru elaborarea lucrarii de disertatie
  • Instructiuni pentru elaborarea proeictului de cercetare - master
  • Anexe
  • Prima pagina licenta/disertatie
  • Referat indrumator
  • Declaratie plagiat