Facultatea de Mecanica
Departamentul de Inginerie Mecanica
Facultatea de Mecanica
Departamentul de Inginerie Mecanica


 

Conf. dr. ing. Nicoleta Talmaciu
E-mail: Nicoleta.Talmaciu@ugal.ro