Faculty of Engineering
Mechanical Engineering Department
Faculty of Engineering
Mechanical Engineering Department


Adrese utile

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS) http://www.edu.ro
Agenţia Rom�nă de Asigurare a Calităţii �n �nvăţăm�ntul Superior (ARACIS) http://www.aracis.ro
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din �nvăţămantul Superior (CNCSIS) http://www.cncsis.ro
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi (UDJG) http://www.ugal.ro
Asociaţia de Sudură din Rom�nia (ASR) http://www.asr.ro
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare �n Sudură şi �ncercări de Materiale (ISIM) http://www.isim.ro
Societatea de Robotică din Rom�nia (SRR) http://robotics.ucv.ro/srr/
 

International Institute of Welding (IIW) http://www.iiw-iis.org
European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) http://www.ewf.be
The Welding Institute (TWI) http://www.twi.co.uk
American Welding Society (AWS) http://www.aws.org
International Federation of Robotics (IFR) http://www.ifr.org
Community Research & Development Information Service (CORDIS) http://cordis.europa.eu