Facultatea de Inginerie
Departamentul de Inginerie Mecanica
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Inginerie Mecanica


Publicaţii

Cărţi

Lucrări publicate în reviste cotate ISI

Lucrări publicate în reviste internationale

Lucrări publicate în reviste naţionale

Lucrări publicate în volumele conferinţelor indexate ISI

Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale

Lucrări publicate în volumele conferinţelor naţionale

Brevete de invenţie