CosmosM

 

CAD Avansat
CUPRINS

Introducere Capitolul 1: Aspecte generale referitoare la analiza cu element finit Capitolul 2: Pachete de programe integrate pentru analiza cu element finit

 • Modulul pre-procesor
 • Modulul procesor
 • Modulul post-procesor
 • Pachetul COSMOS/M
 • Etape de lucru in pachetul COSMOS/M
 • Modulul de pre- si post-procesare GEOSTAR
 • Panoul de comenzi rapide Geo Panel
 • Fereastra principala GeoStar
 • Consola de dialog GeoStar Console

Capitolul 3: Modelarea geometrica în GEOSTAR

 • Personalizarea mediului grafic
 • Sisteme de referinta utilizate in modulul GEOSTAR
 • Sisteme de unitati de masura utilizate in GEOSTAR
 • Entitati geometrice utilizate in GEOSTAR
 • Entitati geometrice parametrice
 • Entitati geometrice non-parametrice
 • Editarea entitatilor geometrice in GEOSTAR
 • Determinarea caracteristicilor dimensionale ale modelului
 • Posibilitati de utilizare a variabilelor parametrice
 • Posibilitati de vizualizare a modelului

Capitolul 4: Discretizarea modelelor

 • Declararea unui set de modelare
 • Tipuri de elemente finite disponibile in COSMOS/M
 • Discretizarea parametrica
 • Discretizarea automata
 • Manipularea nodurilor si elementelor
 • Conectarea retelelor de discretizare incompatibile

Capitolul 5: Materiale si proprietati de material

 • Materiale de tip elastic
 • Materiale elastice cu comportare liniara
 • Materiale elastice cu comportare neliniara
 • Materiale hiperelastice
 • Materiale de tip plastic
 • Materiale de tip vasco-elastic
 • Declararea proprietatilor de material influentate de temperatura sau durata de functionare
 • Declararea proprietatilor de material influentate de incarcari
 • Vizualizarea curbelor de variatie a proprietatilor materialelor

Capitolul 6: Aplicarea incarcarilor si restrictiilor

 • Aplicarea deplasarilor
 • Aplicarea fortelor si momentelor
 • Aplicarea presiunilor
 • Cuplarea restrictiilor aplicate gradelor de libertate

Capitolul 7: Stabilirea optiunilor si rularea analizei cu element finit

 • Verificarea corectitudinii bazei de date
 • Controlul inregistrarii rezultatelor in raportul final
 • Stabilirea principalelor optiuni pentru analiza structurala liniara statica
 • Stabilirea principalelor optiuni pentru analiza structurala neliniara
 • Rularea analizei cu element finit

Capitolul 8: Vizualizarea si evaluarea rezultatelor

 • Afisarea grafica a rezultatelor analizelor cu element finit
 • Afisarea rezultatelor analizelor cu element finit sub forma de text

Tutoriale video CosmosMObservatie:
Pentru vizualizarea fisierelor video trebuie instalat programul WebEx Player (freeware)