Prezentare generală

Departamentul de Inginerie Mecanică face parte din structura Facultăţii de Inginerie.
Misiunea departamentului noastru este să pregătească studenţii şi masteranzii într-o largă arie de discipline aferente design-ului de produs şi ingineriei mecanice. Cercetarea ştiintifică este o altă preocupare prioritară a departamentului, materializată în lucrări ştiinţifice, proiecte de cercetare, cărţi publicate etc. În cadrul departamentului noastru sunt organizate conferinţe ştiinţifice internaţionale şi este publicată o revistă periodică de comunicări ştiinţifice.
În domeniul Ingineriei mecanice desenul tehnic este un al doilea limbaj care permite comunicarea între toţi actorii implicaţi în proiectarea şi construirea sistemelor mecanice.
Procesul de proiectare începe cu înţelegerea elementelor de bază - organele de maşini - cu care poate fi construit orice sistem mecanic, oricât de complicat. Pornind de la această idee, cele două discipline au fost integrate într-o singură structură - Departametul de Inginerie Mecanică.
Activităţile didactice desfăşurate de membrii departamentului oferă studenţilor o pregătire de înaltă calitate fiind susţinută de dotări hardware şi software de ultimă generaţie.